เมนู

ติดต่อสอบถาม


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4004 (โปรดติดต่อ ในเวลาราชการ)

  E-mail : ucnc@rmutt.ac.th

  Facebook : U2T RMUTT มหาวิทยาลัยสู่ตำบล