เมนู

โปรดเลือกคุณสมบัติในการสมัครงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


บัณฑิตจบใหม่

ปิดระบบรับสมัคร
บัณฑิตจบใหม่ width=

เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน
เงื่อนไข :
1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
2. มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน


ปิดระบบรับสมัคร

ประชาชน

ปิดระบบรับสมัคร
ประชาชน width=

เงินเดือน : 9,000 บาท/เดือน
เงื่อนไข :
1. เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่างงาน
2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน
3. ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่


ปิดระบบรับสมัคร

นักศึกษา

ปิดระบบรับสมัคร
นักศึกษา width=

เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน
เงื่อนไข :
1. เป็นนักศึกษา หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน


ปิดระบบรับสมัคร

 

×

ท่านที่เคยสมัครในรอบที่ผ่านมาแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบและเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานที่ยังมีตำแหน่งงานว่าง โดยใช้ บัญชีผู้ใช้งาน คือ เลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน คือ เลข 6 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน