เมนู

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ประกาศ


สิ้นสุดโครงการฯในระยะที่ 1 ท่านสามารถติดตามข่าวการจ้างงานโครงการในระยะที่ 2
ได้ที่ Facebook : U2T RMUTT มหาวิทยาลัยสู่ตำบล https://www.facebook.com/U2Trmuttการพัฒนาทักษะผู้รับจ้างงาน คลิกที่นี่

ระบบ PBM (U2T) คลิกที่นี่


Download คู่มือ


1. คู่มือสำหรับผู้ถูกจ้างงาน คลิกที่นี่

2. คู่มือสำหรับหน่วยงานผู้ใช้ คลิกที่นี่

2. คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่


1. การเตรียมการของ PM และการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง คลิกที่นี่

2. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงาน คลิกที่นี่


 

ผู้พัฒนาระบบ : นายฤทธิชัย บ่อศีล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
×

ขอให้ PM ที่ดูแลตำบลดังต่อไปนี้เข้าไปตรวจงานในระบบ
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการส่งเบิกด้วยค่ะ

ขอให้ PM ที่ดูแลตำบลดังต่อไปนี้เข้าไปตรวจงานในระบบเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการส่งเบิกด้วยค่ะ